NỘI DUNG KHOÁ HỌC

  1. Giới thiệu & hướng dẫn học tập

  2. Bài 1 | Hiền Tài và những điều cốt lõi

  1. Bài 2 | Tròn 5 Đạo này, tự tạo được Đức (P1)

  2. Bài 3 | Tròn 5 Đạo này, tự tạo được Đức (P2)

  3. Bài 4 | 7 chìa khoá khai mở Tài Năng

  4. Bài 5 | Trở thành Cha Mẹ cấp độ 4

  5. Bài 6 | Môi trường & Tư duy thực sự quan trọng đến mức nào?

  6. Bài 7 | Học Luật để sống đúng Lẽ

  1. Ôn tập tổng kết

  2. TỔNG KẾT

Thông tin khoá học

 • 10 bài học
 • 2 giờ nội dung video
 • Thầy Nguyễn Phùng Phong
 • 468.000 VNĐ

Bắt đầu hành trình phát triển của Bạn ngay hôm nay!

NHẬN ĐỊNH THỰC TẾ TỪ HỌC VIÊN

5 đánh giá sao

Khoá học tuyệt vời

Hồng Quân ㅤ

Khoá học đã giúp tôi có phương pháp giao tiếp với con đúng đắn để phát huy tiềm năng của con, giúp con trở thành người vừa giúp ích xã hội, vừa có đạo đức tố...

Đọc thêm

Khoá học đã giúp tôi có phương pháp giao tiếp với con đúng đắn để phát huy tiềm năng của con, giúp con trở thành người vừa giúp ích xã hội, vừa có đạo đức tốt. Cảm ơn thầy Nguyễn Phùng Phong đã tạo ra khoá học này.

Đọc ít hơn
5 đánh giá sao

11 bài hay

HV Trần Đình Vỹ

Cực kỳ căn bản ! Cực kỳ hay !

Cực kỳ căn bản ! Cực kỳ hay !

Đọc ít hơn